Publicerad: 2015-03-23 13:33 | Uppdaterad: 2015-03-23 13:38

"Uppföljning av vården för neuropsykiatriska funktions­nedsättningar bristfällig" Artikel om kvalitetsregistret NEUROPSYK i Medicinsk Access

Professor Sven Bölte (registerhållare kvalitetsregistret NEUROPSYK) och Anna Löfgren Wilteus (registerkoordinator) berättar i tidskriften Medicinsk Access om behovet av ett nytt kvalitetsregister för uppföljning av vården för patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Medicinsk Access nr 2 2015 "Uppföljning av vården för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bristfällig"