Publicerad: 2017-03-10 13:07 | Uppdaterad: 2017-03-10 13:19

Uppföljning av läkarstudenters fortsatta forskningsverksamhet efter kursen examensarbete på termin 8

Riitta Möller och Maria Shoshan har just publicerat en artikel i BMC Medical Education: "Medical students’ research productivity and career preferences; a 2-year prospective follow-up study".

Artikeln är en uppföljningsstudie bland ca 400 läkarstudenter 2 år efter kursen examensarbete på medicinprogrammet vid Karolinska Institutet. Studien visar att ca 15% av studenterna var medförfattare till en vetenskaplig artikel som utgått från deras examensarbete och ca 120 vetenskapliga manuskript skickats för publikation. Dessutom hade totalt ca 9 % av studenterna registrerats som doktorander. Den studentgrupp som uppgav att de under de kommande 5 åren skulle föredra att arbeta endast kliniskt var betydligt yngre än de som planerade att forska. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan könen.

Författarna drar slutsatsen att kursen i examensarbetet hade en positiv påverkan på fortsatt forskningssamarbete mellan handledare och studenter, men också att det behövs strategier för att uppmuntra unga läkare att delta i klinisk forskning.