Publicerad: 2024-03-04 15:47 | Uppdaterad: 2024-03-04 15:47

Uppdraget som ordförande i examinationsrådet vid Biomedicinska analytikerprogrammet är tillsatt

I december 2023 utlyste vi uppdraget som ordförande i examinationsrådet vid Biomedicinska analytikerprogrammet.

Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för att utveckla examinationskvalitet inom examensarbeteskursen vid biomedicinska analytikerprogrammet.

Vi är glada att meddela att Helene Rundqvist vid avdelningen för klinisk fysiologi har tackat ja till uppdraget som startar 1 mars 2024 och gäller 1 år med möjlighet till förlängning.

Grattis Helene!

Lars Frelin
Grundutbildningsansvarig på institutionen för laboratoriemedicin

Jonas Fuxe 
Prefekt, institutionen för laboratoriemedicin