Publicerad: 2024-03-13 19:01 | Uppdaterad: 2024-03-28 14:40

Uppdrag som akademisk ledare för WISE – en junior och en senior person på 10% vardera

Sista ansökningsdatum 5 april 2024

Intresseanmälan

Intresseanmälan märkt med dnr 1-327/2024 skickas senast 5 april till registrator@ki.se 

Bifoga:

  • kort personbeskrivning (CV max två sidor)
  • beskrivning om hur du vill utveckla nätverket
  • motivering varför du vill leda KI:s nätverk för kvinnliga forskare. 

Aktuella kandidater kommer att kallas till intervju. Varmt välkommen med din ansökan!

Bakgrund

Fakultetsnämnden vid KI har avsatt budgetmedel för en ”Långsiktig satsning för att stärka yngre kvinnors meriteringsmöjligheter”. KI:s nätverk för kvinnliga forskare är en av flera initiativ på området. Satsningen är i linje med KI:s strategi 2030 som slår fast att det ska säkerställas att anställningsvillkor och karriärvägar är likvärdiga för alla medarbetare oavsett bakgrund (s.14 Strategi 2030). Uppdraget förstärker även KI:s arbete med regeringsuppdraget att arbeta med jämställdhetsintegrering, där karriärvägar och anställningsvillkor är ett prioriterat område. 

Om nätverket WISE och ditt uppdrag

Nätverket WISE, Women in Science and Education, som funnits i drygt två år, är öppet för intresserade lärare och forskare som identifierar sig som kvinnor. Nätverket har vuxit mycket sedan starten och cirka 400 personer är med i dagsläget. WISE anordnar träffar med olika innehåll, t.ex. intervjuer med kvinnliga professorer vid KI och tematräffar med inbjudna gäster för inspiration och diskussion.

Tre akademiska ledare är tillsammans ansvariga för att planera och hålla i nätverket och organisera olika evenemang. Till nätverket är knutet ett administrativt stöd på 10 %. Nätverket har också en styrgrupp bestående av Christian Giske, Ewa Ehrenborg, Catarina Almqvist Malmros, Rachel Fisher, Helena Karlström, Camilla Svensson, Alexandra Wennberg. Då två av de akademiska ledarna nu avslutar sitt uppdrag söker vi en senior och en junior akademisk ledare. 

Kompetens och erfarenhet

Du har en tjänst vid KI och är väl förtrogen med organisationen, har intresse för frågor som rör värdegrund, jämställdhet och jämlikhet och har eventuellt arbetat med jämställdhets- eller jämlikhetsfrågor tidigare. Som senior ledare ser vi gärna en person med professorskompetens och som junior ledare bör du ha disputerat.

Omfattning och ersättning 

Din institution eller motsvarande kommer att bli ersatt för uppdraget med 10 % under ett år med möjlighet till förlängning. Vi hoppas att du ska kunna inleda uppdraget snarast, dock senast i augusti 2024.

Kontakt

Profile image

Klara Regnö

Samordnare
+46852483778