Publicerad: 2024-02-22 11:13 | Uppdaterad: 2024-02-22 11:13

Uppdateringar angående omflyttningar i Neo

Abstrakt bild på tak underifrån.
Tak och trappa i Neo, campus Flemingsberg. Foto: Amalia Kewenter

CLINTEC och Heart lab. kommer att flytta labb/personal/PI:s till plan 7 i slutet av vecka 8/början av vecka 9.

BioNuts administration har flyttat till tillfälliga lokaler på plan 8. KI:s rektor och Neos föreståndare kommer också att flytta till tillfälliga platser på plan 8 i slutet av februari. I april, då plan 8 byggts om och MedH:s administrativa personal har flyttat in, kommer en sista flytt att ske.