Publicerad: 2022-09-19 13:54 | Uppdaterad: 2022-09-19 13:55

Uppdatering kring kemikalieavfallsupphämtning Biomedicum

Från vecka 38 kommer kemikalieavfall i BIomedicum hämtas upp på onsdagar mellan 09:00 – 17:00.

Från och med vecka 38 kommer kemikalieavfall hämtas upp på onsdagar mellan 09:00 – 17:00. Facility Management (FM) kommer samla upp kemikalieavfallet i kvarteren som tidigare, men schemat kommer vara mer flexibelt och FM kommer till kvarteret någon gång under dagen.

Kontakt

Om du har frågor kring farligt avfall, eller om du behöver en schemalagd upphämtning av kemikalieavfall, vänligen skicka en ticket till FM Helpdesk.

Kontakt

Eva Palmer Enhetschef
08-524 870 75