Publicerad: 2022-04-04 17:40 | Uppdaterad: 2022-04-04 17:40

Uppdaterade restriktioner: Covid-19 är inte längre en allmänfarlig sjukdom från 1/4 2022

Målet med tidigare restriktioner har varit att minimera risk för att bli smittad av patienter, arbetskamrater eller studenter.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer, Karolinska Institutets riktlinjer och egna överväganden i Universitetstandvårdens ledningsgrupp samt prefektbeslut har legat till grund för de åtgärder som vidtagits. Nya beslut har tagits i enlighet med förändrade förutsättningar och därför kommer nu uppdaterade rekommendationer då covid-19 inte längre är en allmänfarlig sjukdom från 1 april 2022.

Dessa rekommendationer kvarstår

Patienter

 • Information på hemsidan om att stanna hemma vid symtom på förkylning till personal, studenter och patienter och även dialog om någon kommer och visar förkylningssymtom kvarstår.
 • Anslag i väntrum om att stanna hemma vid sjukdom kvarstår.
 • Handsprit och munskydd i väntrum kvarstår.

Studenter och medarbetare

 • Betoning av vikt att följa basala hygienrutiner på klinikerna.
 • Personal och studenter rekommenderas vid arbete i vård- och omsorgsmiljö inklusive tandvård att använda vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR kontinuerligt under hela arbetspasset i alla utrymmen där patienter vistas.
 • Personalmöten kan hållas hybrid om behovet uppstår.
 • Kontinuerlig dialog med Smittskydd Stockholm.

Medarbetare

 • Tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden upphör. Läkarintyg krävs från dag 8 enligt ordinarie regelverk.
 • Ersättning för karens och ersättning för riskgrupper upphör.
 • Förebyggande ersättning för vård av barn för föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19 upphör.
 • Regeringens beslut om att tillfälligt slopa karensdagen och kravet på läkarintyg för deltagare i program hos Arbetsförmedlingen upphör.
 • Krav på läkarintyg för smittbärarpenning.