Publicerad: 2021-04-08 15:41 | Uppdaterad: 2021-04-23 09:12

Uppdaterade föreskrifter gällande friskvårdsförmåner på KI

Nytt i föreskrifterna är möjligheten att använda friskvårdsbidraget för appar och webbtjänster med inriktning mot fysisk aktivitet och motion. Även reglerna för friskvårdstimmen har förtydligats som nu möjliggör för chef att vid behov kunna bevilja ytterligare tid.

Uppdatering av de nya föreskrifterna har utformats utifrån WHO:s nya riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande, den globala handlingsplanen för fysisk aktivitet 2018-2030 samt delmål 3.4 i FN:s globala mål för hållbar utveckling.