Publicerad: 2024-02-05 09:36 | Uppdaterad: 2024-02-05 09:36

Uppdaterad riktlinje för inköp av arbetstelefon på Dentmed

Kvinna sitter i en soffa och pratar i telefon.
Bilder från fototillfälle den 24 maj 2022. Foto: Liza Simonsson

Från och med 18 april 2023 finns riktlinjer för inköp av arbetstelefon. Som statlig myndighet regleras vår verksamhet av lagar och förordningar, och vår uppgift är att bedriva en effektiv verksamhet och hushålla med våra resurser. Därför finns nu ett utbud av funktionella telefoner med hänsyn till behov och krav på funktioner. Uppdaterad 2024.01.30

Arbetstelefon som köpts in till dig av Institutionen för odontologi/ Universitetstandvården ska användas som ett arbetsredskap. Om du slutar din anställning ska telefonen återställas till fabriksinställning och lämnas till din avdelningsadministratör.

Utbud av telefoner:

Kategori 1:

Telefon i gemensamma utrymmen där en bordstelefon används enbart till samtal.

Pris från 1 000 kronor till 2 000 kronor, till exempel DORO 4100H - 4G fast mobiltelefon.

Kategori 2:

Telefon i gemensamma utrymmen där en mobil telefon används enbart till samtal.

Pris cirka 1 000 till 1 500 kronor, till exempel Doro 7001H

Kategori 3:

Mobiltelefon som ska användas för samtal, mejl, kalender, Teams och webbläsare.

Pris cirka 3500 kr, till exempel Samsung Galaxy A34.

Kategori 4:

Mobiltelefon med utökad prestanda som ska användas för samtal, mejl, kalender, Teams och webbläsare.

Pris cirka 7 000 kronor, enligt universitetsförvaltningens framtagna standardmobil iPhone/Samsung.