Publicerad: 2023-06-21 14:29 | Uppdaterad: 2023-06-21 14:32

Uppdaterad kurs för alla som möter studenter i verksamhetsintegrerat lärande

Människor i sjukvårdskläder diskuterar
Studenter i lärandemiljö. Foto: Eric Cronberg.

Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) vänder sig till alla medarbetare som möter och handleder studenter inom hälso- och sjukvården. Nu har kursen uppdaterats.

Alla medarbetare utgör en del av de studerandes kliniska lärandemiljö. För att säkra kvaliteten av lärandet krävs pedagogisk kompetens via olika handledarutbildningar.

Kursen Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) underlättar planering och genomförandet av handledning och undervisning, så att den blir rättssäker och stödjer studentens lärande.

Om uppdateringen

Arbetet med uppdateringen har pågått under två år och gjorts i samverkan mellan Karolinska Institutet, Marie Cederschiöld högskola, Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola och Region Stockholm.