Publicerad: 2020-06-05 10:02 | Uppdaterad: 2020-06-05 10:10

Uppdaterad information om coronaviruset till medarbetare och studenter - Biomedicum

Regeringen har meddelat att universitet och högskolor från den 15 juni kan förbereda sig på att återgå till mer undervisning på campus.

Kravet på distansundervisning lättas upp

Delar av undervisningen kommer även fortsättningsvis behöva ske på distans och planerandet av undervisningsmoment kommer till exempelvis behöva förhålla sig till nuvarande förbud om att samla mer än 50 personer. Mer information kommer att kommuniceras inom kort. 

Vid ökad närvaro i KI:s lokaler

Folkhälsomyndighetens rekommendationer, KI:s information på medarbetarportalen och eventuella lokala anvisningar ska fortfarande följas.

Följande ska iakttas:

 • Lokala anvisningar om antal personer som får närvara samtidigt i en lokal ska följas; max 50 personer i ett kvarter, max 2 personer i en personhiss (nytt i Biomedicum from 2020-06-03).
 • Verksamhetens natur och lokalernas beskaffenhet avgör hur många medarbetare som kan samlas på arbetsplatsen.  På ett kontor där medarbetarna har egna rum eller sitter på behörigt avstånd från varandra kan fler samlas. I trånga utrymmen kan man behöva arbeta i skift eller olika dagar om verksamhet och arbetsmiljö tillåter detta.
 • Ansvarig chef har arbetsmiljöansvaret och tillika ansvaret för att förhindra smittspridning på arbetsplatsen.
 • Ansvarig chef avgör vilka medarbetare som ska återvända till KI:s lokaler och prioriterar vid behov.
 • Ansvarig chef följer upp medarbetarnas hälsa och hur arbetsplatsen fungerar genom dialog.
 • Medarbetare som uppvisar symptom för Covid 19 ska fortsätta arbeta i hemmet eller sjukskriva sig.
 • Där så är möjligt, håll digitala möten. Använd årstiden till att ha möten utomhus eller s.k. walk & talk-möten.
 • Större mötesrum ska bokas och antalet deltagare begränsas så att avstånd kan hållas.
 • Undvik att skapa trängsel och håll avstånd i lunchrum och på gemensamma ytor.
 • En hög hygiennivå ska vidhållas (t.ex. genom regelbunden tvätt och ”spritning” av händerna och medvetenhet om hur vi hanterar material och utrustning för minimal smittspridning).
 • Vi ska naturligtvis fortsätta vara ömsesidigt hänsynsfulla och bry oss om varandra. 

Mer information

Ytterligare information till medarbetare och studenter gällande coronaviruset. Sidan uppdateras kontinuerligt.