Publicerad: 2023-09-15 09:02 | Uppdaterad: 2023-09-15 09:02

Uppdaterad Info avseende busshållplatsen för pendelbussen- Solna

Information kring förändring avseende pendelbussens hållplats i Solna med start 18/9

Då markarbetet med akademiskastråket och dess anslutning till nobelsväg/aula medica nu är klart så återgår pendelbussens hållplats till tidigare plats, utanför adminhuset på Nobels väg 5 med start 18/9.

För mer info hänvisar vi till appen pendelbussen.

Karolinska Institutet

Fastighetsavdelningen

Kontakt