Publicerad: 2022-05-02 08:46 | Uppdaterad: 2022-05-06 13:51

Upp till fyra års uppehållstillstånd för doktorander

Doktorander kan nu få upp till fyra års uppehållstillstånd direkt i stället för två år som tidigare.

För handledaren är det viktigt att tydligt beskriva utbildningen och ange uppskattat slutdatum (disputation) i studieintyget till Migrationsverket. Det är också viktigt att ange om det under utbildningen finns några planerade utlandsvistelser (enligt sandwich modellen), eftersom doktoranden måste vistas minst hälften av tiden i Sverige under den sökta tillståndstiden. En sammanhängande utlandsvistelse på upp till en fjärdedel av tillståndstiden kan godtas.

För doktoranden är det viktigt att se över sitt pass så att giltighetstiden är tillräckligt lång eftersom tillståndet inte kan beviljas för längre tid än passets giltighet.

Uppdaterade checklistor och exempel på studieintyg finns på migrationsverkets webbplats. Se mer information om uppehållstillstånd för doktorandstudier på migrationsverkets hemsida och en sammanfattning på KI:s hemsida.

Kontakt

Ulla Tunkara Internationell koordinator