Publicerad: 2009-09-24 00:00 | Uppdaterad: 2014-01-08 10:55

Universums skönhet - uppifrån och nedifrån

[PRESSMEDDELANDE 2009-09-24] Lennart Nilsson Award för år 2009 går till den amerikanska rymdforskaren Carolyn Porco och den iranske fotografen och vetenskapsjournalisten Babak A. Tafreshi. De får priset för ett bildarbete som - utifrån vars och ens perspektiv - påminner om människans plats i universum. Priset är världens främsta utmärkelse inom vetenskapligt och medicinskt fotografi.

Lennart Nilsson Award delas ut årligen för att hedra den legendariske svenske fotografen, sedan decennier verksam inom bildframställning vid Karolinska Institutet i Stockholm. Årets pristagare Carolyn Porco och Babak A. Tafreshi har i likhet med Lennart Nilsson avbildat världar som annars är dolda för det mänskliga ögat.

Styrelsens motivering

"Carolyn Porco kombinerar rymdforskningens yppersta teknik med estetisk finess och pedagogisk talang. Hennes bilder, som synliggör Saturnussystemets himlakroppar med unik precision, tjänar som arbetsverktyg åt världens ledande experter samtidigt som de visar universums skönhet på ett sätt som var och en kan inspireras av."

"Babak A. Tafreshi återerövrar med sina bilder en stjärnhimmel som de flesta moderna människor har förlorat. Han tar oss med till avlägsna platser där stjärnhimlen fortfarande ser ut som den gjorde i mänsklighetens gryning. Hans bilder påminner oss om universums skönhet och om mänskligt liv på jorden."

Mer om pristagarna

Carolyn Porco är född 1953 i New York, USA. Hon disputerade 1983 vid California Institute of Technology, avdelningen för geologi- och planetforskning. I dag är hon anställd vid rymdforskningsinstitutet vid universitetet i Boulder, Colorado. Där leder hon CICLOPS, det laboratorium där bilder från NASA:s och ESA:s Saturnusexpedition, Cassini-Huygens, bearbetas, förses med bildtext och offentliggörs.

Carolyn Porco och hennes medarbetare har publicerat en rad banbrytande vetenskapliga artiklar om Saturnus, dess ringar och månar. De har upptäckt sex månar och flera ringar och frusna vattenstrålar på sydpolen av Saturnus måne, Enceladus. Allt detta var tidigare okänt för astronomerna. Hon har arbetat med rymdsonden Voyager och avbildat planeterna Uranus och Neptunus. Carolyn Porco ingår också i den grupp som ska ta bilder av Pluto när rymdsonden New Horizons når fram dit år 2015.

Babak A. Tafreshi, fotograf, vetenskapsjournalist och amatörastronom, är född 1978 i Teheran. Hans fotografier från expeditioner i hela världen har publicerats i utländska tidskrifter, i teve och på NASA:s hemsida samt har visats på ett antal internationella utställningar.

Under åren 19972007 medverkade han först som redaktör och därefter som chefredaktör i den iranska astronomitidskriften Nojum. Babak A. Tafreshi är styrelsemedlem i Advisors of Astronomers Without Borders och projektsamordnare för det internationella astronomiåret 2009. Han är också grundare till och den drivande kraften bakom TWAN (The World At Night), ett projekt där fotografer från hela världen fångar natthimlen ovanför några av planetens mer betydande landmärken.

Mer om Lennart Nilsson Award

Lennart Nilsson Award instiftades 1998 och administreras av Karolinska Institutet. Universitets rektor, professor Harriet Wallberg-Henriksson, är ordförande i Stiftelsen Lennart Nilsson Award och deltar i valet av pristagare. Prissumman är på 100 000 kronor. Namnet på årets pristagare offentliggörs i samband med seminariet "Att göra det osynliga synligt" vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg.