Publicerad: 2024-01-22 16:11 | Uppdaterad: 2024-01-22 16:14

Universitetsledningens första institutionsmöten hölls med KI DS och LIME

(Fr v) Anna Däckfors, Tomas Jernberg, Anna Kiessling, Annika Östman Wernerson, Eli Westerlund och Carl Johan Sundberg.
(Fr v) Anna Däckfors, Tomas Jernberg, Anna Kiessling, Annika Östman Wernerson, Eli Westerlund och Carl Johan Sundberg. Foto: Erik Flyg.

Under våren besöker universitetsledningen KI:s institutioner i en serie möten. Institutionernas verksamhet står i fokus, men också diskussionen om hur vi på Karolinska Institutet ska jobba framåt och stärka dialog och samarbete. Först ut i mötesserien var institutionerna KI DS och LIME den 17 januari.

– Det är roligt att vara rektor! Men samtidigt en utmaning för oss som relativt ny universitetsledning att sätta oss in i alla delar av KI:s verksamhet. Jag ser att dessa institutionsmöten kommer att vara en stor hjälp, säger rektor Annika Östman Wernerson vid vårens första institutionsmöte på institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS).

Möten från januari till maj 

Rektor Annika Östman Wernerson, prorektor Martin Bergö och universitetsdirektör Veronika Sundström kommer att ha en intensiv vår, då de ska gästa samtliga institutioner under perioden mitten av januari till mitten av maj. 

I centrum för mötena står institutionernas egna beskrivningar av respektive verksamhet, men även samtal om KI:s arbete framåt och hur KI kan stärka dialog och samarbete. 

KI:s nio strategiska fokusområden är också centrala och utgör en förutsättning för att nå målen i Strategi 2030.  

KI DS först ut

Vårens första möte hölls på KI DS och bjöd på exempel på forskning, utbildning och lärandepedagogik. 

Prefekt Tomas Jernberg och administrativ chef Anna Däckfors tillsammans med övrig institutionsledning tog emot och gav en heltäckande presentation av institutionen, inklusive styrkor och utmaningar. 

(Fr v) Annika Östman Wernerson, Tomas Jernberg, Anna Däckfors och Carl Johan Sundberg.
(Fr v) Annika Östman Wernerson, Tomas Jernberg, Anna Däckfors och Carl Johan Sundberg. Foto: Erik Flyg.

– En av våra tydliga styrkor är vårt starka och integrerade samarbete med Danderyds sjukhus, en utmaning å andra sidan är hur vi ska utveckla forskningen och utbildningen i takt med ständigt ökande patientflöden, sade prefekt Tomas Jernberg vid mötet. 

Rörligt möte på LIME 

Näst på tur var institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) som presenterade verksamhet, forskning och utbildning genom att förflytta sig till olika rum på institutionen. Där bjöds universitetsledningen på en inblick i hur det är att vara en tvärvetenskaplig institution, med allt vad det innebär av fördelar och utmaningar. 

(Fr v) Mia von Knorring, Clas Rhenberg, Sabine Koch och Carl Johan Sundberg.
(Fr v) Mia von Knorring, Clas Rhenberg, Sabine Koch och Carl Johan Sundberg. Foto: Erik Flyg.

– Vi ser att LIME:s starka kompetenser om hälso- och sjukvårdssystemets finansiering och organisation kan bidra på ett betydande sätt till såväl samverkan med Region Stockholm som KI:s verksamhet i stort, sade Clas Rehnberg, tillförordnad prefekt för LIME.

Möten i februari 

Närmast genomförs möten möten med institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (SÖS), institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa), institutionen för neurovetenskap (Neuro) och institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC).