Publicerad: 2021-12-21 14:48 | Uppdaterad: 2021-12-21 14:48

Universitetskanslerämbetet avslutar sin uppföljning av alternativt urval till tandläkarprogrammet

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har genom beslut 2021-12-15 meddelat att de förändringar KI genomfört med anledning av tidigare mediakritik mot det alternativa urvalet till tandläkarprogrammet (TAPIL) är ändamålsenliga och att granskningen av KI:s översyn av urvalsprocessen nu är avslutad.

I media hade det framförts misstankar om jäv och korruption, samt hävdats att barn till tandläkare gynnats i urvalsprocessen. Efter KIs: översyn har andelen som antas via TAPIL minskats, urvalskommittén har en ny sammansättning, och urvalsprocessen har rättssäkrats ytterligare. De planerade förändringarna vad tänkta att sjösättas redan 2020 men på grund av pandemin ställdes TAPIL in det året och även så under 2021. Under 2022 kommer det åter vara möjligt att söka till programmet via skrivprov och personliga intervjuer.

Platsfördelning

Platserna på tandläkarprogrammet fördelas enligt följande vid antagningen till höstterminen 2022 (i jämförelse med andelen 2019):

  • Betyg 34 % (25%)
  • Högskoleprov 34 % (25%)
  • Alternativ urval 32 % (50%)

Ny urvalskommitté

En ny urvalskommitté har utsetts, där ordföranden är extern, fem av lärarrepresentantema är tandläkare från institutionen för odontologi och de övriga fem har annan bakgrund. Urvalskommittén ska inför vårens arbete bland annat genomgå en utbildning om jävsregler och underteckna en jävsdeklaration.

Förändrad urvalsprocess

För att säkerställa att urvalsprocessen är rättssäker och minimera risken för jäv eller att någon koppling till tandläkaryrket i den sökandes bakgrund ska påverka bedömningen har följande förändringar gjorts:

  • Levnadsbeskrivningen, som tidigare bedömts och varit del av urvalet från skrivprov till intervju, är nu endast diskussionsunderlag inför eventuell intervju och ingår inte längre i bedömningen.
  • Utöver att både uppsats och levnadsbeskrivning liksom tidigare är anonymiserade, maskas nu levnadsbeskrivningen så att även namn på andra personer som den sökande eventuellt skriver i texten inte framgår.
  • De sökande identifierar sig för en administratör inför varje intervju. När intervjuerna sedan sker har intervjuarna bara tillgång till de sökandes förnamn.
  • De tio lärarrepresentanterna i urvalskommittén bedömer uppsatserna och genomför intervjuerna, i par med en person från institutionen för odontologi och en extern person.

Kontakt

Vid frågor om alternativt urval kontakta 

  • Karin Garmin-Legert, programdirektor för tandläkarutbildningen vid Karolinska Institutet
  • Ester Appelgren, ordförande i kommittén för alternativt urval och lektor vid Södertörns högskola.