Publicerad: 2023-10-16 11:16 | Uppdaterad: 2023-10-20 09:55

Universitetsförvaltningens personalmöte 6 oktober 2023

KI universitetsledning
Veronika Sundström, universitetsdirektör på KI:s universitetsförvaltning. Foto: Liza Simonsson

Den 6 oktober hölls höstens första personalmöte för KI:s universitetsförvaltning. Här hittar du kortfattad information om vilka frågor som togs upp vid mötet.

Agendan för mötet innehöll ledningsinformation från KI:s universitetsdirektör Veronika Sundström på följande ämnen, inklusive flera tillfällen för frågor och svar:

Gunnar Gustafsson Wiss, planeringsdirektör, berättade vad regeringens budgetproposition för 2024 innebär för KI generellt och mer specifikt för universitetsförvaltningen. 

Peter Brandberg, verksamhetscontroller, gav en samlad information om hur verksamhetsplaneringen inför 2024 ska gå till på universitetsförvaltningen under hösten.  

KI:s nya säkerhetschef Magnus Håkansson gick igenom vad som är aktuellt inom KI:s säkerhetsarbete.

Slutligen gav Matilda Pearson, kommunikatör, en lägesrapport om hur det går med att implementera rutiner för utsortering av matavfall på KI

Presentationen från mötet har delats med alla avdelningschefer men finns även som PDF nedan. 

Dokument