Publicerad: 2024-02-06 13:19 | Uppdaterad: 2024-02-06 13:22

Universitetsförvaltningen byter namn till ”gemensamt verksamhetsstöd”

Idag beslutade rektor att universitetsförvaltningen (UF) byter namn till "gemensamt verksamhetsstöd" (GVS), på engelska ”Professional Services”.

Behovet av ett namnbyte har diskuterats inom UF under 2023, och personalen har informerats under personalmöten och samverkansmöten. Bakgrunden till beslutet är att ett namn på en organisation kan ge en signal om hur den vill uppfattas, eller vart den är på väg. Förvaltning som begrepp kan idag kännas förlegat och mer ge en signal om en organisation som förvaltar men inte utvecklar sig, att styrning, lagar och regler är det viktigaste. Namnet gemensamt verksamhetsstöd signalerar bättre en organisation som primärt ska ge stöd till kärnverksamheten, mer aktivt utveckla arbetsformer och arbetssätt och samtidigt bevaka att lagar och regler följs. Den engelska benämningen valdes efter en inventering av vilka namn som används för ett universitets verksamhetsstöd både i Sverige och i engelsktalande länder. 

– Verksamhetsstöd börjar vara ett vedertaget begrepp vid svenska lärosäten och jag tycker att det signalerar något viktigt även på KI, säger universitetsdirektör Veronika Sundström.  

Ändringen träder genast i kraft men det kommer att ta tid innan det nya namnet slår igenom överallt. Berörda avdelningar på GVS kartlägger var ändringar behöver göras och ändrar successivt. Målet är att allt ska vara klart till halvårsskiftet. Alla medarbetare bör se över var vi själva använder de gamla begreppen och ändra dem i exempelvis e-postsignaturer, lokala dokumentmallar och så vidare. Kuvert, visitkort och liknande kan användas tills de är slut, och ändras vid nybeställning. 

Rektors beslut