Publicerad: 2012-03-15 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-18 15:06

Unikt mastersprogram på två universitet i Stockholm

Stockholms universitet och Karolinska Institutet startar ett internationellt mastersprogram i Hälsoinformatik. Studenterna får möjlighet till gemensam mastersexamen från båda lärosätena, en så kallad joint degree, något som inte tidigare varit möjligt från de båda lärosätena.

Programmet som ges till hösten 2012 kan sökas från och med den 15 mars och riktar sig till studenter med en grundexamen inom hälso- och sjukvård, teknik eller data- och systemvetenskap. Studenterna får ökade möjligheter att profilera sin utbildning genom valbara kurser från bägge universiteten. De som utbildas kan arbeta inom många sektorer; t ex inom vård- och omsorgsorganisationer, hos IT-leverantörer eller satsa på en fortsatt karriär inom utbildning och forskning. Det kan röra sig om så vitt skilda arbetsuppgifter som att utveckla datorspel för att behandla patienter med Parkinsons sjukdom, simuleringssystem för att behandla patienter inom psykiatrin, utvärderingar av stora journalsystemssatsningar eller att se över hur sjukhusen kan förbättra sin akutvård.

– Genom det här samarbetet kan vi nu erbjuda en unik möjlighet till en gemensam examen inom ett område med en mycket spännande framtid, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor vid Karolinska Institutet.

– Det är en stor styrka att vi på detta sätt kan förena de båda lärosätenas skilda kompetenser och jag hoppas att detta blir början på många fler goda samarbeten mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet inom grundutbildningen, säger Kåre Bremer rektor vid Stockholms universitet.

Det nya är att studenterna får en mastersexamen från två universitet samtidigt, något som möjliggjorts genom en lagändring 2010. Ändringen i Högskoleförordningen ger nu Karolinska Institutet och Stockholms universitet möjlighet att ta ett gemensamt ansvar för utbildningen, i ett gemensamt program med en gemensam examen.