Publicerad: 2011-11-24 00:00 | Uppdaterad: 2016-02-09 07:10

Unik metod bakom återskapande av konstgjorda luftstrupar

FOTNOT. Efter att texten publicerades har förhållandena förändrats. Vi har valt att låta artikeln ligga kvar på vår hemsida då vi menar att det är väsentligt för omvärlden att kunna följa och granska hur vi beskrivit olika skeenden vid olika tidpunkter. Forskaren och läkaren Paolo Macchiarini har varit och är föremål för olika såväl interna som externa utredningar och kritiska granskningar från media. Läs KI:s senaste uttalande som rör Paolo Macchiarini.

Det var i juni i år som läkare i Sverige för första gången någonsin utförde en unik operation som räddade livet på en 36-årig patient med avancerad luftstrupscancer. Ingen donator fanns och hans räddning blev en konstgjord luftstrupe preparerad med hans egna stamceller. Denna första unika operation beskrivs nu i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Nyligen har ytterligare en lyckad operation utförts och metoden finslipats ytterligare – något som ger nytt hopp för behandling av en rad livshotande sjukdomar.

– Det fanns ingen donator och patientens tumör var helt livshotande, men en 5 centimeter artificiell luftstrupe med samma dimensioner som patientens luftrör hade täckts av patientens egna stamceller. Detta transplanterades och patienten är idag vid liv, säger professor Paolo Macchiarini, som ledde den 12 timmar långa operationen och är verksam vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Fem månader efter transplantationen mår patienten bra och lever ett normalt liv. Hans strupe har så gott som helt nybildats.

Efter transplantationen togs flera prover för analys. Den analysen av blodet och vävnaden som huvudsakligen gjordes vid Karolinska Institutet visade hur kroppen började producera nya stamceller som på något sätt hittar transplantatet och tillsammans med stamcellerna från transplantationen bildar nya celler till en ny luftstrupe.

Tekniken väcker hopp och har många fördelar jämfört med andra transplantationsmetoder inom så kallad regenerativ medicin. Eftersom cellerna är patientens egna sker ingen avstötning och patienten slipper immunhämmande läkemedel. Ingen donator behövs och implantatet är skräddarsytt efter patienten, vilket också har sina fördelar.

Enligt Paolo Macchiarini fungerar metoden på alla, oavsett person och storlek, vilket gör att den även kan användas på barn. Forskarna nu kommer att fortsätta förfina metoden ytterligare. I den senaste operationen har dessutom den artificiella strupen tillverkats av nanofibrer som är en klar förbättring jämfört med den operation som beskrivs i The Lancet. Möjligheten att använda metoden till att även omfatta lungor, hjärta och matstrupe undersöks liksom om cellterapi kan användas på kroniska sjukdomar i luftvägarna och lungorna.

Den 36-åriga patient som genomgick den unika operationen i juni kommer ursprungligen från Eritrea, men är idag bosatt på Island där han studerar geologi. I dagarna har han varit på återbesök på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge för medicinska kontroller.

Publikation

Tracheobronchial transplantation with a stem-cell-seeded bioartificial nanocomposite: a proof-of-concept study.
Jungebluth P, Alici E, Baiguera S, Blomberg P, Bozóky B, Crowley C, et al
Lancet 2011 12;378(9808):1997-2004