Publicerad: 2018-12-07 17:33 | Uppdaterad: 2018-12-10 14:00

Unik forskningsantologi om personlig assistans

John Magnus Roos, Lill Hultman,  Matilda Svensson Chowdhury och Hanna Egard
På bilden syns, från vänster: John Magnus Roos, fil.dr, forskare vid centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, lektor i Socialpsykologi, Skövde Universitet; Lill Hultman, fil. dr, forskare vid sektionen för Socialt arbete, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle vid Karolinska Institutet; Matilda Svensson Chowdhury, fil.dr, vik. lektor i Socialt arbete, Malmö Universitet samt Hanna Egard, fil. dr, lektor vid Institutionen för Socialt arbete, Malmö Universitet.

Frågor kring personlig assistans väcker känslor och har varit flitigt debatterade under de senaste åren. Men med tanke på det stora intresset för frågorna är det förvånande hur lite av diskussionen som bottnar i forskning och vetenskap.

Sådan forskning finns nämligen och för att sprida den har branschorganisationen KFO Personlig Assistans, i samarbete med funktionshinderrörelsen och brukarorganisationerna nu samlat bidrag från 21 forskare i boken ”Forskning om personlig assistans – en antologi” som lanserades den 6 december.

En av forskarna/medförfattarna i antologin är Lill Hultman, Fil. Dr, vid sektionen för socialt arbete, NVS.

- Jag har skrivit om ungdomars upplevelse av de behovsbedömningsmöten som ingår i den sociala utredning som används för att bedöma deras möjlighet att beviljas personlig assistans. Dessutom har jag kopplat ihop deras upplevelser av behovsbedömningsmöten med deras perspektiv på värdet av att ha tillgång till assistans i sin vardag, vilket är förutsättningen för att överhuvudtaget kunna leva ett liv utifrån egna val och premisser, sammanfattar Lill Hultman sitt bidrag till boken.

Lill säger att det viktigaste med boken är att den ger en samlad bild av personlig assistans i en svensk kontext. Att den sammanfattar olika, men sinsemellan kompletterande perspektiv, som spänner från individ till makronivå. Det ger läsaren en unik chans att snabbt skapa sig en överblick av forskningsfältet.

”Det här är en antologi med vetenskapliga texter som är formulerade på ett lättillgängligt sätt. Vi hoppas att de som är intresserade ska läsa texterna för att skapa en egen uppfattning om vad som är rimligt och orimligt i debatten om personlig assistans” – Matilda Svensson Chowdhury, forskare och en av tre redaktörer för boken.

PDF icon