Publicerad: 2022-03-01 09:00 | Uppdaterad: 2022-03-01 09:00

Unik förenad tjänst på KI SöS

Eva Joelsson-Alm
Eva Joelsson-Alm Foto: Fotogruppen Sös

Från och med 1:a mars anställs Eva Joelsson-Alm som lektor i vårdvetenskap på Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset. Anställningen är förenad med anställning som universitetssjuksköterska på Södersjukhuset. Hon blir därmed den första universitetssjuksköterskan som anställs som lektor vid KI.

Eva är idag universitetssjuksköterska inom anestesi och intensivvård. Universitetssjuksköterska är en unik position inom sjukvården. Anställningen är det högsta steget på sjuksköterskornas kompetensstege och innebär att man arbetar kliniskt och bedriver aktiv forskning. Vidare ska man delta i undervisning och utveckling av vården.

Eva kommer på sin KI-del att arbeta framför allt med utbildning av specialistsjuksköterskor. Hon kommer att fortsätta att bedriva klinisk forskning med fokus på intensivvård och vård på akutsjukhus. Forskningsområdet innefattar även urinvägsbesvär i samband med sjukhusvård och personcentrerad vård efter kirurgi. Hon kommer att arbeta vidare kliniskt som intensivvårdssjuksköterska på Södersjukhuset samt fortsätta att utveckla intensivvården lokalt, regionalt och nationellt.