Publicerad: 2018-10-18 13:48 | Uppdaterad: 2018-11-12 16:30

Ungdomar fyllde Aula Medica vid hållbarhetsseminarium

Uppdaterat: Se presentationer och filmer från seminariet.

Det blev nästan fullsatt i Aula Medica när närmare 900 personer, de flesta skolungdomar, besökte KI för att lyssna till seminariet ”Kemikalier, droger och en hållbar utveckling”.

Efter seminariet gick åhörarna vidare till mingelstationer med olika teman och möjlighet att prata med forskare och studenter från IMM samt representanter för Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Läkare för miljö. Arrangemanget skedde i samverkan mellan Institutet för miljömedicin (IMM) och KI:s råd för miljö och hållbar utveckling.

Hanna Karlsson, forskare vid IMM och ordförande i KI:s råd för miljö och hållbar utveckling var nöjd efteråt:

"Jag tycker eventet blev mycket lyckat med en intressant blandning av presentationer över viktiga miljöfaktorer som kan påverka ungdomars hälsa - allt från tatueringar och E-cigaretter till klimatförändringar. Det var också roligt med talare från IMM såväl som från olika myndigheter. Dessutom fanns en positiv energi med både skratt och spontanapplåder. Vi har redan fått flera förfrågningar om att arrangera ett liknande seminarium nästa år.”