Publicerad: 2014-11-18 12:52 | Uppdaterad: 2014-11-18 12:53

Unga kärl restaurerar åldrade insulinproducerande betaceller

En ny studie som publiceras i tidskriften PNAS visar att unga kapillärblodkärl föryngrar åldrade pankreasöar i bukspottskörteln. Upptäckten utmanar den rådande uppfattningen om orsakerna bakom försämrad blodsockerreglering med åldern, ett tillstånd som ofta utvecklas till diabetes typ 2. Det internationella forskarlaget bakom studien föreslår nu att terapier riktade mot inflammation och fibros i de små blodkärlen i pankreasöarna kan erbjuda ett nytt sätt att behandla åldersberoende felreglering av blodsockernivåerna.

– Det här är ett oväntat men mycket viktigt fynd, som vi förväntar oss kommer att spela en betydande roll för diabetesforskningen i framtiden. Resultaten pekar på att funktionen hos de insulinproducerande betacellerna inte minskar med åldern, utan att det som hotar pankreasöarnas funktion i stället är åldersrelaterad försämring av kärlen som förser dem med syre och näring, säger Per-Olof Berggren vid Rolf Luft Forskningscentrum för diabetes och endokrinologi vid Karolinska Institutet, som lett studien tillsammans med Alejandro Caicedo vid University of Miami Miller School of Medicine och Hong Gil Nam vid DGIST i Korea.

Betacellen finns i pankreasöarna i bukspottskörteln och utsöndrar hormonet insulin, som spelar en nyckelroll i regleringen av blodsockernivåerna. Med åldern försämras blodsockerregleringen och det kan bidra till att diabetes utvecklas. De flesta har antagit att det beror på en minskad förmåga hos betacellerna att frisätta insulin eller förnya sig.

– I studien utmanade vi uppfattningen att åldersberoende försämring av blodsockerregleringen enbart beror på inre dysfunktion hos pankreasöarna, och hypotetiserade att det i stället påverkas av systemiska åldersfaktorer, säger studiens försteförfattare Joana Almaca vid Diabetes Research Institute, University of Miami.

Till skillnad från den utbredda uppfattningen att de insulinproducerande betacellerna tappar sin funktion genom slitage, visar forskarna i den aktuella studien att betaceller från såväl mus som människa har god funktion vid hög ålder. Genom att ersätta blodkärlen i åldrade ötransplantat med unga kapillärer, fann forskarna att pankreasöarna föryngrades och glukosbalansen återställdes helt.

– Medan det fortfarande kan vara önskvärt för framtidens diabetesbehandling att öka mängden betaceller, skulle behandling inriktad på att förbättra närmiljön för den i övrigt friska, åldrade betacellen kunna förebygga åldersrelaterad försämring i blodsockerregleringen och gynna ett hälsosamt åldrande, vilket är konceptuellt nytt och mycket intressant, säger Per-Olof Berggren.

Professor

Per-Olof Berggren

Telefon: 08-517 757 31
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Per-Olof.Berggren@ki.se
Arbetet som utförts på Karolinska Institutet har gjorts med stöd av Vetenskapsrådet, Diabetesförbundet, Novo Nordisk-fonden, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Familjen Erling-Perssons stiftelse och Europeiska forskningsrådet.

Publikation

Young Capillary Vessels Rejuvenate Aged Pancreatic Islets

Joana Almaça, Judith Molina, Rafael Arrojo, Rafael Arrojo e Drigo, Midhat H. Abdulreda, Won Bae Jeon, Per-Olof Berggren, Alejandro Caicedo, and Hong Gil Nam

PNAS , Online Early Edition the week of Nov 17-Nov 21, 2014