Publicerad: 2015-09-24 08:00 | Uppdaterad: 2015-09-24 08:00

Ung forskare vid University of Göttingen tilldelas Lennart Nilsson Award

Katrin Willig, junior forskargruppledare vid Center for Nanoscale Microscopy and Molecular Physiology of the Brain (CNMPB), knutet till Max Planck Institute for Experimental Medicine i Göttingen, Tyskland, tilldelas Lennart Nilsson Award 2015 för sina banbrytande bidrag till superupplöst mikroskopi av levande celler. I sin forskning använder hon möjligheterna att studera cellstrukturer i nanoskala för att förstå hur våra hjärnor fungerar.

Ljusmikroskopi med fluorescens hämmades länge av att upplösningen begränsades av ljusets våglängd. Tekniken revolutionerades för tjugo år sedan, när stimulated emission depletion, STED, utvecklades och gjorde det möjligt för forskare att studera levande celler ner i minsta molekylära detalj. Metoden innebär att en laserstråle får fluorescerande molekyler att lysa, medan en andra skräddarsydd laserstråle släcker ut delar av fluorescensen så att endast en fokuspunkt i nanometerstorlek avger signal. STED är en av de tekniker som gemensamt benämns superupplöst mikroskopi. År 2014 fick Eric Betzig, Stefan W Hell och William E Moerner dela på Nobelpriset i kemi för utvecklingen av superupplöst fluorescensmikroskopi.

Neuron i mushjärna fotograferat i STED-mikroskop. Foto: Katrin WilligÅrets mottagare av Lennart Nilsson Award, Katrin Willig, är en pionjär inom användning av fluorescerande proteiner för avbildning av levande celler i nanoskala. Hon har utvecklat STED-mikroskopi för avbildning inne i levande organ och vävnader, så kallad deep tissue imaging, och särskilt intresserat sig för processerna i de kontakter mellan nervceller som kallas synapser. Hon har demonstrerat teknikernas styrka genom in vivo-avbildning i levande mushjärna av de mycket små utskott (eng. dendritic spines) på nervcellers dendriter som finns i synapser och som anses utgöra grunden för minnet i hjärnan.

Katrin Willig- Foto: Waja WegnerKatrin Willig studerade fysik vid Würzburg universitet innan hon anslöt sig till Stefan W Hells forskargrupp vid Max Planck Institute for Biophysical Chemistry i Göttingen. Hon disputerade år 2006 med en avhandling om STED-mikroskopiering. Sedan år 2014 leder hon en egen forskargrupp vid Göttingen Cluster of Excellence and DFG Research Center for Nanoscale Microscopy and Molecular Physiology of the Brain (CNMPB) vid Max Planck Institute of Experimental Medicine i Göttingen.

Lennart Nilsson Award är världens främsta utmärkelse inom vetenskaplig och medicinsk fotografi. Utmärkelsen grundades år 1998 för att hedra den svenska fotografen Lennart Nilsson, som blivit världskänd genom sina bilder. Priset, som är på 100 000 kr, delas varje år ut till en person som på ett enastående sätt bidragit till området vetenskapligt fotografi i Lennart Nilssons anda. Utmärkelsen delas ut i samband med Karolinska Institutets installationshögtid den 15 oktober.