Publicerad: 2017-11-20 10:39 | Uppdaterad: 2017-11-20 10:49

Ung Alzheimerforskare får flera stipendier

Nuno Leal i labbet. Foto: Selma Wolofsky

Nuno Leal, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, tilldelas ett forskarstipendium på 350 000 kronor av Gun och Bertil Stohnes stiftelse för forskning om Alzheimers sjukdom. Han har även fått ett så kallat JSPS Fellowship för forskning i Japan.

Nuno Leal. Foto: Selma Wolofsky– Jag är hedrad och tacksam över stipendierna. Det är mycket uppmuntrande när ens arbete och idéer, tillsammans med gruppens, får erkännande av andra forskare både i Sverige och utomlands. Dessa stipendier kommer vara viktiga för de slutliga delarna av mitt avhandlingsarbete. Det ger mig möjlighet att resa till och uppleva ett laboratorium i ett annat land, med andra idéer och metoder, och att uppnå bästa möjliga resultat för forskningsprojektet, säger Nuno Leal.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens. Sjukdomen gör att nervceller bryts ner och dör, vilket leder till försämrade kognitiva funktioner och sämre minne när sjukdomen framskrider. Det finns för närvarande ingen bot, utan endast behandlingar som bromsar upp förloppet.

Nuno Leal är doktorand i Maria Ankarcronas grupp. Syftet med hans projekt är att skapa ny kunskap om samspelet mellan endoplasmatiskt nätverk och mitokondrier vid Alzheimers sjukdom. Kontaktställena mellan dessa två organeller reglerar flera vitala processer i cellen, tre exempel är autofagi, hur kalcium överförs till mitokondrier, samt bildning av amyloid beta.

– Det är intressant att alla dessa processer påverkas vid sjukdomen. Eftersom dessa kontaktpunkter är så viktiga vid Alzheimers sjukdom hoppas vi att våra resultat ska kunna bidra till att hitta nya mekanismer som reglerar amyloid beta och autofagi, och identifiera nya möjliga läkemedelsmål, säger Nuno Leal.

Tillsammans med sina kollegor arbetar han just nu med två huvudprojekt: att karakterisera kontaktställena i mänskliga hjärnbiopsiprov och i musmodeller med Alzheimers sjukdom, samt att karakterisera autofagosomer som bildas i kontaktställena.

Forskarstipendiet från Gun och Bertil Stohnes stiftelse samt JSPS Fellowship for Research i Japan - i samarbete med STINT – finansierar tillsammans med Capstone Award det senast nämnda projektet.

– Stipendiet från Gun och Bertil Stohnes stiftelse kommer att täcka lönen för det sista året av min forskarutbildning och stipendiet från JSPS Postdoctoral Fellowship gör det möjligt för mig att resa till Japan i tre månader. Där kommer jag att samarbeta med två av de ledande forskarna inom autofagiområdet, Professor Tamotsu Yoshimori och Doktor Maho Hamasaki, som båda har arbetat med Professor Ohsumi Yoshinobi, Nobelpristagaren i fysiologi eller medicin år 2016, berättar Nuno Leal.