Publicerad: 2018-12-11 09:00 | Uppdaterad: 2018-12-11 09:47

uMOVE - en stor rörelse framåt

- Nu ser vi fram emot spännande forskning, givande kurser och mer riktade behandlingar med hjälp av vår nya core facilitet uMOVE, säger Erika Franzén, Scientific director för uMOVE.

Den 29 november hölls en kick-off för core faciliteten uMOVE i Solna. uMOVE, som drivs i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och KI, har erhållit medel från Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) för tre år.

Rörelse är starkt kopplat till hälsa och välmående. Inte bara fysisk hälsa utan även psykologiska faktorer som kognition och emotion påverkar rörelseförmågan. För att öka kunskap om hur olika sjukdomar och tillstånd påverkar rörelse så behövs tillgång till och kunskap om de senaste metoderna för rörelseanalys. Hittills har det funnits flera olika labb som haft tillgång till rörelseanalys på Karolinska och KI men tillgången till stöd har varit bristfällig och det har därför varit svårt att utveckla och erbjuda dessa tjänster för forskare och kliniker i olika fält.

I och med uMOVE erbjuds nu nya möjligheter för ökad kunskap och nya utvärderingsmetoder med hjälp av rörelseanalys i kombination med kognitiva och psykologiska mätmetoder. Nu erbjuds forskare, lärare, studenter och kliniker en toppmodern plattform för undersökning av rörelse och beteende.

Erika Franzén

Erika Franzén

Pia Enebrink, Andreas Olsson, Erika Franzén, Eva Broström, Åsa Dedering och Maria Hagströmer

Workshop under uMOVE:s kick off

David Conradsson och Erika Franzén