Publicerad: 2022-08-24 10:50 | Uppdaterad: 2022-08-31 09:49

Ulrica Nilsson invald i American Academy of Nursing

Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad vid NVS samt biträdande studierektor vid NVS forskarutbildning och anestesisjuksköterska, är både stolt och glad över att ha blivit invald i den prestigefyllda organisationen.

Ulrica Nilsson, portrait.
Professor Ulrica Nilsson. Foto: Stefan Zimmerman.

Ulrica har intervjuats i Vårdförbundets medlemstidning Vårdfokus med anledning av att hon blev invald. Där kan du läsa mer om hur hon brinner för kombinationen av kliniskt arbete, forskning och utbildning och hennes tankar kring vad det betyder att nu vara en del av American Academy of Nursing.

Intervjun hittar du här.