Publicerad: 2015-05-13 12:56 | Uppdaterad: 2015-05-13 12:57

Ulla Waldenström tilldelas Årets guldmedalj från Haro

Vid årets riksstämma beslöt Riksorganisationen Haro att tilldela Ulla Waldenström Haros guldmedalj år 2015.

Guldmedaljen delas ut till personer som, enligt Haros sätt att se, på ett utmärkt sätt väckt debatt kring barns och föräldrars intressen, och verkat för och värnat om deras bästa. Utmärkelsen har delats ut varje år sedan 1988.

Motivering:

Ulla Waldenströms bok ”Mår barnen bra i förskolan?” gavs ut under 2014. I boken redogör hon för utvecklingen inom svensk förskola under de senaste femtio åren, och påtalar den stora avsaknaden av forskning om hur dagens förskola egentligen påverkar barns hälsa och lärande.

I den efterföljande debatten har Ulla Waldenström på många sätt, i intervjuer, artiklar och andra sammanhang fortsatt att rakryggat efterlysa forskning kring hur dagens förskola påverkar barnens hälsa, lärande och psykosociala utveckling, och hon har därigenom varit en tydlig, klartänkt och saklig röst för Sveriges barn.

Hon har även modigt satt ljuset på det snäva debattklimat som råder i frågor som rör svensk förskola, och tydligt efterlyst en mer öppen och ärlig debatt i dessa frågor.