Publicerad: 2013-10-02 11:40 | Uppdaterad: 2014-10-09 13:31

Ulf Hedin höll högtidsföreläsning till minne av Harry Boström

Svensk Internmedicinsk Förening, SIM, utser varje år en internationell föreläsare som gjort insatser av betydelse för utvecklingen av internmedicinen att hålla en högtidsföreläsning till minne av Harry Boström.

Årets högtidsföreläsning hölls av professor Ulf Hedin som talade om kirurgisk prevention av en medicinsk åkomma.

Föreläsningen hölls i samband med SIMs utbildningsvecka i Uppsala den 25 september 2013 och hade titeln "Strokeförebyggande kirurgi - från rörmokeri till molekylär kirurgi".

Professor/överläkare

Ulf Hedin

Telefon: 08-517 721 75
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Ulf.Hedin@ki.se