Publicerad: 2014-08-14 10:25 | Uppdaterad: 2014-08-19 13:24

Ulf Hedin får forskningsanslag från Mats Klebergs Stiftelse

Ulf Hedin har erhållit 1 MKr från Mats Klebergs Stiftelse för forskning om biomarkörer för instabil åderförkalkning i halspulsådern.

Karotisstenos och stroke: Från Människa till Molekyl - en systembiologisk strategi för att identifiera biomarkörer och molekylära processer i instabil åderförkalkning

Åderförkalkning utgör grundorsaken till död och invaliditet vid kardiovaskulär sjukdom. Om ett åderförkalkat blodkärl (plack) i halspulsådern blir skört och brister (s.k. instabil åderförkalkning) bildas en blodpropp som kan orsaka slaganfall (stroke). Stroke förhindras genom att operera bort åderförkalkningsplack i halspulsådern men görs idag i första hand på patienter som visat tecken på plackinstabilitet genom att utveckla en liten stroke (TIA) och hos vissa patienter med stabila plack och hög risk för stroke.

Idag saknas: 1) möjligheter att upptäcka instabil åderförkalkning hos riskpatienter; 2) undersökningsmetoder för att lokalisera instabila förträngningar i blodkärl; 3) riktade läkemedel som stabiliserar åderförkalkning och därmed motverkar stroke.

Forskningsprojektet syftar till eliminera dessa brister och därmed förbättra behandling av patienter med instabil åderförkalkning i halspulsådern. Projektet kan även överföras till annan kardiovaskulär sjukdom, i första hand åderförkalkning i hjärtats kranskärl och hjärtinfarkt, och utgöra grunden för utveckling av läkemedel och substanser för diagnostik. Forskningen bygger på en världsunik biobank (BiKE; Biobank för Karotis Endarterektomier) bestående av 800 vävnads- och blodprover från patienter som opererats för halspulsåderförträngning. Proverna analyseras med modern molekylär biologisk teknik för att klarlägga vilka processer och molekyler som orsakar instabilitet och som läcker ut i blodet från förträngningen (spårämnen/biomarkörer) och därmed kan bestämmas i ett blodprov. Identifierade biomarkörer bearbetas genom jämförelser i andra patientgrupper och med experimentella metoder.

Projektet omfattar även utveckling av bilddiagnostik med målsökande kontrastmedel (s.k. molekylär imaging) baserat på magnetkamerateknik, datortomografi och ultraljud

Professor/överläkare

Ulf Hedin

Telefon: 08-517 721 75
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Ulf.Hedin@ki.se