Publicerad: 2015-06-29 10:10 | Uppdaterad: 2015-06-29 10:11

Ulf Eriksson får Svenska Läkaresällskapets jubileumspris

Ulf Eriksson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), Karolinska Institutet, får Svenska Läkaresällskapets jubileumspris.

Ulf Eriksson har genom sin forskning identifierat flera proteiner med betydelse för fosterutveckling och sjukdom. En mycket viktig upptäckt är att tillväxtfaktorn VEGF-B kontrollerar upptag av fettsyror genom blodkärlsväggen. Detta kan bidra till fetma, insulinresistens och diabetes typ 2 och är kunskap som kan leda till ny behandling riktad mot dessa sjukdomar.”

Priset består av 150 000 kr och en sekelmedalj i silver. Svenska Läkaresällskapets jubileumspris går till författare till framstående medicinska arbeten som publicerats de fem senaste åren.

Läs mer i ett pressmeddelande från Svenska Läkaresällskapet.