Publicerad: 2018-03-15 10:22 | Uppdaterad: 2018-03-16 10:38

UKÄ kritiserar KI:s antagning till forskarutbildning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) riktar kritik mot Karolinska Institutets antagningsprocess för doktorander. UKÄ vänder sig mot ordningen att de sökandes behörighet inte prövas i ett tidigt skede, och även mot att sökande kan erbjudas en tidsbegränsad anställning som FoU-praktikant under fyra till sex månader.

UKÄ anser att KI:s antagningsprocess strider mot den ordning för antagning som slås fast i högskolelagen och högskoleförordningen.

– Vi välkomnar detta klargörande och kommer snarast inleda arbetet med att ta fram en plan för hur vi ska ändra processen i enlighet med UKÄ:s beslut, säger Marianne Schultzberg, dekan för forskarutbildningen.

– Det här är ett led i att professionalisera antagningen och ytterligare höja kvaliteten på forskarutbildningen. Nu måste vi hitta bra processer som säkerställer att antagningen blir transparent för de sökande och garanterar kvaliteten på forskarutbildningen och forskningen, samtidigt som den blir effektiv, säger Marianne Schultzberg.

UKÄ efterlyser en redovisning av åtgärder med anledning av beslutet senast den 2 maj.