Publicerad: 2021-02-17 11:50 | Uppdaterad: 2021-02-17 16:31

Tydligare vägar till forskarstöd

Erik Westman i grå tröja lutar sig fram och Konstantinos Chiotis sitter vid dator och pekar på skärmen.
Photo: Erik Cronberg

Under våren ska forskningsstödet tydliggöras. Arbetet drivs av en arbetsgrupp från universitetsförvaltningen med tre mentorer från institutionerna vid sin sida.

Porträtt av Eva Gipperth
Eva Gipperth. Foto: Mats Rundgren

– Min förhoppning är att detta projekt blir startskottet för att förbättra och utveckla det stöd som behövs för att KI på bästa sätt ska kunna leverera det vi är bäst på: forskning och utbildning, säger Eva Gipperth, en av mentorerna och administrativ chef på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Arbetet sker inom ramen för programmet Ett sammanhållet verksamhetsstöd och syftar till att göra det enklare för forskare att hitta det forskarstöd som erbjuds. Dessutom ska arbetet i projektet bidra till en större tydlighet kring vad forskaren behöver göra, när det behöver göras, och skapa fler kontaktvägar mellan institutionerna och de på universitetsförvaltningen som arbetar med forskarstöd.

Stöd till projektet

För att säkerställa att allt inom projektet är behovsstyrt, har tre institutionsrepresentanter bjudits in som stöd till projektledningen. Var tredje vecka träffar de projektledningen och diskuterar allt från strategier och målsättning till detaljer.

– Min upplevelse är att vi har ett mycket bra forskarstöd på KI, men att det behöver tydliggöras och synliggöras. Visst stöd finns centralt, visst stöd finns lokalt. För den enskilde forskaren är det inte alltid så lätt att förstå var man ska vända sig. Vi är en komplex verksamhet. Universitetsförvaltningen och institutionerna ser inte alltid varandras verkligheter, säger Eva Gipperth.

Kollage av porträtt av Karin Wallin Blomberg och Thomas Tinglöv
Karin Wallin Blomberg och Thomas Tinglöv. Foto: N/A

Tillsammans med Karin Wallin Blomberg, administrativ chef på institutionen för klinisk neurovetenskap och Thomas Tinglöv, administrativ chef på institutionen för biovetenskaper och näringslära, är Eva Gipperth en av projektets mentorer.

Sidan som lotsar vidare

Under våren kommer projektteamet att skapa en webbsida som länkar vidare till information om det forskarstöd som finns på KI. Webbsidan går under arbetsnamnet ”lotsen” eftersom den är tänkt att fungera som en lots. Via lotsen pekas forskaren i rätt riktning, och hittar det stöd som han eller hon kan få beroende på var i forskningsprocessen forskaren befinner sig. Ambitionen är att täcka så mycket forskarstöd som möjligt, i vilka fall de kan få hjälp och var de i sådana fall kan vända sig.

Därutöver jobbar en grupp från juridikavdelningen och nystartade Research Support Office med att tydliggöra vem som gör vad i kontakten med forskarna.

– Det är oerhört viktigt att institutionerna och universitetsförvaltningen kommer samman och att våra stödprocesser är effektiva och hoplänkade. Detta tror jag kommer ge våra forskare ett bättre stöd och dessutom blir det roligare och mer stimulerande för oss som jobbar med verksamhetsstödet, säger Eva Gipperth.

Delprojekt inom forskarstöd

Sammanhållande övergripande ansvar för forskarstödets delprojekt: Björn Kull

Avtalsprocessen

Förenkla för forskarna inför kontraktsskrivning av finansieringsavtal, genom att tydliggöra och fördela roller kring avtalsprocessen. Projektledare: Richard Cowburn

Digitalt gränssnitt

Tydliggöra vilket forskarstöd som erbjuds forskaren, samt beskriva hur de ska gå tillväga för att få del av stödet. Projektledare: Vendela Magnusson 

Pre Award Coordination

Arbeta för ökat samarbete mellan alla som arbetar med forskningsfinansiering. Projektledare: Carolina Kristell