Publicerad: 2017-02-14 08:44 | Uppdaterad: 2017-02-14 08:52

Tvillingregistret på KI Facility Expo 2017

Karolinska Institutet anordnar sin första universitetsövergripande facilitetsmässa – KI Facility Expo 2017 den 14 februari i Aula Medica. Tvillingregistret medverkar under dagen och syftet är att man kan träffa representanter för KI-anknutna forskningsfaciliteter och få reda på hur de kan hjälpa dig in din forskning. Patrik Magnusson, chef för Svenska Tvillingregistret kommer att medverka i Speakers' Corner kl 14:25.