Publicerad: 2018-11-05 13:38 | Uppdaterad: 2019-07-22 16:38

Två priser tilldelas forskare vid Karolinska Institutet under den 17e IBEC-konferensen som hölls i Beijing, Kina

Juleen R. Zierath och Maléne E. Lindholm har tilldelats var sitt prestigefyllda pris under den 17e International Biochemistry of Exercise Conference (IBEC)-konferensen som hölls i Beijing mellan den 23-25 oktober 2018.

Professor Juleen R. Zierath

Honour Award

Juleen R. Zierath, Professor vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi samt vid Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet, har tilldelats priset "Honour Award” för sitt enastående bidrag inom idrottsbiokemi.

Malene Lindholm, Institutionen för fysiologi och farmakologi
Malene Lindholm. Foto: Susanna Appel.

Young Investigator Award

Maléne E. Lindholm, post doc vid Institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet samt vid Stanford University, har tilldelats priset “Young Investigator Award” för sin avhandling (2015):

The Impact of Endurance Training on Human Skeletal Muscle Memory, Global Isoform Expression and Novel Transcripts

Lindholm, M.E., Giacomello, S., Werne Solnestam, B., Fischer, H., Huss, M., Kjellqvist, S.* & Sundberg C.J.* (*har tillsammans och likaledes bidragit), PLOS Genetics Sep 22;12(9):e1006294. 2016.

Priset "Young Investigator Award" tilldelas den bästa studien som publicerats eller godkänts för publicering under de tre år som föregår varje IBEC-sammankomst, i ett ämne som är särskilt relevant för idrottsbiokemi.