Publicerad: 2017-03-27 14:15 | Uppdaterad: 2017-03-29 10:18

Två nya hedersdoktorer vid Karolinska Institutet 2017

Francis L. Delmonico och Margaret A. Liu har utsetts till hedersdoktorer vid Karolinska Institutet (KI). Dr Delmonico hedras för sitt arbete med att främja etisk organdonation globalt och Dr Liu hedras för nydanande forskning och utbildning inom området DNA-baserade vacciner. De kommer att promoveras traditionsenligt i Stockholms stadshus den 12 maj 2017.

Varje år utser Styrelsen för forskning vid KI hedersdoktorer, som får utmärkelsen för sina viktiga vetenskapliga insatser, särskilda insatser för universitetet eller betydelsefulla insatser för mänskligheten.

Francis L. Delmonico

Till medicine hedersdoktor utses Francis L. Delmonico, läkare och forskare, professor i kirurgi vid Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital, samt medicinskt ansvarig vid New England Organ Bank, Boston, USA.

Francis L. Delmonico är en internationellt erkänd frontfigur när det gäller arbetet för att främja etisk organdonation, stoppa organhandel, transplantationsturism och trafficking med mänskliga organdonatorer. Under hans ledning har policydokument tagits fram i internationell konsensus, i syfte att skydda levande donatorer och upprätthålla etisk hantering när det gäller donation från avlidna personer. Francis Delmonico var en av initiativtagarna till den så kallade Istanbuldeklarationen, som formulerades som ett svar på direktivet från världshälsoorganisationen WHO om skydd för fattiga och utsatta mot att bli exploaterade för sina organ.

I sin roll som rådgivare till WHO har han varit avgörande för implementeringen av organisationens riktlinjer för organdonation och transplantation. Han har varit chef för ett antal ledande organisationer inom sitt område och har av Påven Franciskus blivit vald att ingå i Vatikanens vetenskapsakademi (Pontificia Academia Scientiarum).

Utöver arbetet med etik och internationella policyfrågor när det gäller organtransplantation har Francis Delmonico bidragit med en omfattande produktion av vetenskaplig litteratur när det gäller framförallt utformning och genomförande av organdonationsprogram. Sedan 2012 har Francis Delmonico anlitats som extern rådgivare för ett donationsprogram inom Stockholms läns landsting, en satsning som bidragit till en avsevärd förbättring när det gäller antalet organdonationer i regionen. Parallellt med detta har Francis Delmonico samarbetat med en nybildad forskargrupp vid KI, med fokus på utveckling av organdonation från både levande och avlidna donatorer.

Margaret A. Liu

Till medicine hedersdoktor utses Margaret A. Liu, läkare och forskare, konsult inom området vaccin och immunterapi, ProTherImmune, samt adjungerad professor vid University of California, San Francisco, Kalifornien, USA.

Margaret A. Lius vetenskapliga arbete har bidragit till grundläggande upptäckter när det gäller samspelet mellan genaktivitet och immunsvar, vilket är av särskild betydelse för utveckling av vacciner och immunterapier. Hon har en examen från Harvard Medical School och var den första som visade på möjligheten till genbaserad immunisering mot infektioner som influensa, tuberkulos, HPV och HIV i djurmodeller. Hon stod också bakom den allra första prövningen av ett genbaserat influensavaccin på människa med målet att utveckla vaccin som skyddar mot olika virusstammar.

Hennes många publikationer i ansedda vetenskapliga tidskrifter har lett till en global aktivitet för att utveckla genbaserade vacciner mot infektionssjukdomar och även mot cancer och autoimmuna sjukdomar hos djur och människa. Idag är Margaret Liu känd som en av grundarna av forskningsfältet DNA-baserade vacciner – och även för att ha banat vägen för forskning kring så kallade bispecifika antikroppar, en teknik som resulterat i nya behandlingar mot cancer. Hon har av den populärvetenskapliga tidningen Discover Magazine utnämnts till som en av de "femtio viktigaste kvinnliga forskarna" och innehar ett antal hederslektorat och uppdrag som rådgivare för internationella organisationer inom hälsoområdet, däribland WHO och Bill & Melinda Gates Foundation.

Under de senaste 15 åren har Margaret Liu samarbetat nära med forskare vid KI och även varit knuten till universitetet som gästforskare i olika former. Hennes insatser som mentor, sakkunnig, och inspirerande lärare inom forskarutbildningen på KI kan inte överskattas. Margaret Liu har även spelat en betydande roll för grund- och forskarutbildningen i fältet genom sitt engagemang i de europeiska nätverken EUROPRISE och EAVI. Hon har också verkat inom det privata näringslivet vid sidan av sin akademiska karriär, för närvarande som ordförande för International Society for Vaccines och genom att driva sitt eget konsultföretag.

Fakta om hedersdoktorer

Till hedersdoktor vid KI kan utses akademiker som gjort storartade insatser för vetenskapen, storartade insatser för mänskligheten eller storartade insatser för universitetet. Även personer som inte uppnått doktorsexamen genom formella prestationer men som på andra sätt gynnat forskning och utveckling kan bli hedersdoktorer. Det finns dock några begränsande regler, till exempel kan den som redan är medicine doktor efter avlagda prov vid ett svenskt universitet inte utses till medicine hedersdoktor vid ett annat svenskt universitet.