Publicerad: 2014-04-03 13:11 | Uppdaterad: 2014-11-26 10:31

Två KI-professorer får drygt 30 miljoner kronor vardera

Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning, och Per Svenningsson, professor i neurologi, båda vid Karolinska Institutet, får 33 miljoner respektive 31 miljoner kronor vardera under fem år för forskning inom området medicinsk teknik av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.

Totalt åtta projekt får mellan 30 och 33 miljoner vardera för att finansiera studier, diagnos och metoder för behandling av olika sjukdomar, det beslutade SSF den 2 april.

Jonas Frisén får pengarna till projektet Spatiell transkriptomik för cancerdiagnostik, och Per Svenningsson till projektet Molekylär "imaging" inom neuropatologi.

Totalt inkom 83 ansökningar, knappt 10 procent beviljades.

Läs mer i pressmeddelandet från SSF.