Publicerad: 2021-06-14 17:30 | Uppdaterad: 2021-08-23 15:59

Två KI-forskare utsedda till program om global hälsa

De globala målen
Programmet SIGHT Fellows ska bidra till implementering av FN:s globala mål enligt Agenda 2030. Foto: N/A

SIGHT vid Kungl. Vetenskapsakademien har utsett elva forskare, varav två från KI, som SIGHT Fellows till sitt karriärutvecklingsprogram i global hälsa 2021–2023.

SIGHT Fellows Programme ska stärka tvärvetenskaplig forskning och utveckla samarbeten mellan unversitet för att bådra till implementering av FN:s globala mål enligt Agenda 2013.

KI-forskare som antagits som SIGHT Fellows: