Publicerad: 2018-09-27 14:06 | Uppdaterad: 2022-05-10 13:09

Två KI-forskare nya ledamöter i Kungl. Vetenskapsakademien

Normark Holmes

Kungl. vetenskapsakademien, KVA, har valt in två nya ledamöter – båda från Karolinska Institutet. Birgitta Henriques Normark, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, väljs in i klassen för medicinska vetenskaper. Emily Holmes, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, väljs in klassen för samhällsvetenskaper.

Birgitta Henriques Normark forskar inom experimentell och klinisk infektionsbiologi. Ett genomgående tema är studier av pneumokocker, bakterier som kan orsaka exempelvis öroninflammation, lunginflammation och hjärnhinneinflammation.

Pneumokocker finns i normalfloran hos friska personer. En central frågeställning är att identifiera de mekanismer som gör att de i vissa fall orsakar allvarliga infektioner. Ett annat mål är att ta reda på hur nya stammar formas och blir motståndskraftiga mot antibiotika. Birgitta Henriques Normark bedriver även nationell övervakning av allvarliga pneumokockinfektioner och övervakning av effekter efter införandet av pneumokockvaccin i det svenska vaccinationsprogrammet.

Birgitta Henriques Normark är överläkare och utsågs 2017 till Wallenberg Clinical Scholar.

Emily Holmes forskning fokuserar på hur framsteg inom grundforskning kan användas för att utveckla och förbättra psykologiska behandlingsmetoder. Hon har specifikt fokuserat på hur vi tänker och minns i bilder och hur vi genom att förstå hur mentala bilder fungerar kan utveckla nya och mer effektiva behandlingar. Hennes forskning har visat att mentala bilder och bildtänkande spelar en viktig roll vid psykisk ohälsa, till exempel vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Emily Holmes arbetar även med prevention av psykisk ohälsa, bland annat genom att undersöka om tidiga interventioner i samband med akutsjukvård kan förhindra utvecklingen av påträngande obehagliga bildminnen hos personer som har upplevt traumatiska händelser.

Emily Holmes är även gästprofessor vid psykiatriska institutionen vid University of Oxford.

Kungl. Vetenskapsakademien stiftades år 1739 och är en oberoende, privat organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.