Publicerad: 2021-09-22 09:18 | Uppdaterad: 2021-09-22 09:56

Två KI-forskare invalda till Sveriges unga akademi

Porträtt på Janina Seubert och Karolina Kauppi
Janina Seubert, forskare i psykologi och Karolina Kauppi, forskare i medicinsk biologi har blivit invalda till Sveriges unga akademi. Foto: Stefan Zimmerman, Gunilla Sonnebring

Karolina Kauppi, forskare i medicinsk biologi, och Janina Seubert, forskare i psykologi vid Karolinska Institutet har valts in in i Sveriges unga akademi, en organisation som samlar yngre, ledande forskare från samtliga fält och landsändar.

Den 22 september välkomnades de nya ledamöterna till Sveriges unga akademi (SUA). Av totalt åtta forskare var två av dem från Karolinska Institutet. Ledamotsperioden är begränsad till fem år. Karolina Kauppi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, är förväntansfull inför uppdraget.

– Jag vill verka för att vetenskapen ska få en stark och positiv roll i samhället, med ökad kunskap och tillit till forskning hos allmänheten. Jag vill också bidra till att forma hållbara och attraktiva karriärvägar för unga forskare som också gynnar kvalitén på den forskning som bedrivs, säger hon.

Karolina Kauppi disputerade vid Umeå Universitet 2013 inom genetik, minne och hjärnfunktion och har sedan dess varit postdoc i Oslo Universitet och University of California San Diego. Hon återvände sedan till Sverige för att bygga upp en egen forskningsgrupp med fokus på att kartlägga de genetiska faktorer som påverkar framför allt de kognitiva nedsättningar som ofta ses i det normala åldrandet, men också vid ett flertal neuronala sjukdomar. Idag jobbar hon tvärvetenskapligt med att integrera metoder från olika fält samt att bygga upp gynnsamma KI - Umeå samarbeten, och tycker det är roligt och värdefullt att kunna samarbeta med personer med olika expertområden.

Även Janina Seubert vid institutionen för klinisk neurovetenskap ser fram emot sin tid som ledamot. En nyckelfråga som hon brinner för är mångfald inom akademin.

– Jag tror starkt på att det är genom att dra nytta av våra olikheter i att uppleva världen, vare sig det är i kraft av våra olika områden av vetenskaplig expertis, kultur eller uppfostran, som vi kan skapa de bästa forskningsidéerna, säger hon.

Janina har jobbat mycket i tvärvetenskapliga och internationella sammanhang; under doktorandtiden på gränsen mellan klinisk psykiatrisk forskning och neurovetenskaplig grundforskning, och under sin postdok i ett tvärvetenskaplig centrum för lukt och smakforskning där psykologer och molekylärbiologer jobbade under samma tak. Under den tiden upplevde hon hur förlamande det kan kännas att inte ha en planerbar framtid inom akademin, trots att man är väl publicerad och duktig på att attrahera externa forskningsmedel.

– Under min tid som ledamot i SUA ska jag därför jobba hårt för tydliga karriärvägar för unga självständiga forskare som trots hög vetenskaplig prestation har hamnat utanför BUL-systemet, avslutar Janina Seubert.

I  SUA finns också KI:s forskare Petter Brodin vid institutionen för kvinnor och barns hälsa och Gustaf Edgren vid institutionen för medicin, Solna, samt alumnerna Jens Hjerling-Leffler vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik och Camilla Svensson vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

Om Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi (SUA) grundandes 2011 och har sedan start haft sammanlagt 95 framstående forskare som ledamöter, många alumner finns idag på ledande poster i forskningssystemet. Vetenskaplig förnyelse, ledarskap och ett tvärvetenskapligt angreppsätt genomsyrar verksamheten. Organisationen har på 10 år skapat sig en stark röst hos beslutsfattare i forskarvärlden både nationellt och internationellt.