Publicerad: 2015-06-01 11:38 | Uppdaterad: 2015-06-05 12:42

Två KI-forskare invalda i Sveriges unga akademi

Två av de åtta nya ledamöter som den 23 maj valdes in i Sveriges unga akademi hör hemma på Karolinska Institutet.

Tre kvinnor och fem män från olika lärosäten runt om i landet och inom vitt skilda forskningsområden har i hög konkurrens valts ut som nya ledamöter. Från Karolinska Institutet är det Jens Hjerling-Leffler, forskargruppledare i molekylär neurovetenskap vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, och Anna Rising, docent i translationell medicin vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, som utsetts. Anna Rising är även knuten till institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Sveriges unga akademi bildades år 2011 på initiativ av Kungliga Vetenskapsakademien och har i dag 47 ledamöter. Ledamöternas uppdrag är tidsbegränsat till fem år, vilket innebär att akademin ständigt förnyas. Kriterier för inval är vetenskaplig excellens och att forskaren visat ett starkt engagemang för de frågor som akademin driver.

Läs mer på Sveriges unga akademis webbplats.