Publicerad: 2014-12-17 11:06 | Uppdaterad: 2014-12-17 11:06

Två KI-forskare får Hjärt-Lungfondens forskartjänster

Fem forskare varav två vid Karolinska Institutet får varsin treårig forskartjänst av Hjärt-Lungfonden. Forskningen ska leda till nya och bättre behandlingar för de som lider av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. En forskartjänst innebär att forskaren får sin forskning finansierad på hel- eller halvtid under tre år.

Hjärt-Lungfonden stödjer i första hand forskning med klinisk relevans, vilket betyder att forskningsresultaten ska kunna omsättas i praktisk vård så snart som möjligt.

De forskare vid Karolinska Institutet som får forskartjänsterna är Frieder Braunschweig, docent, och Daniel Ketelhuth, forskare, båda vid institutionen för medicin, Solna.

Läs mer i ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden.