Publicerad: 2015-09-04 11:20 | Uppdaterad: 2015-09-04 12:55

Två KI-forskare får Anders Jahres medicinska priser

Två av de fyra pristagarna av Anders Jahres medicinska priser kommer i år från Karolinska Institutet. Priset är bland de största inom medicinområdet i Norden.

Professor Rikard Holmdahl vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik och professor Ludvig M. Sollid vid Universitetet i Oslo delar på huvudpriset, som är på en miljon norska kronor. De får priset för ”banbrytande forskning på celiaki respektive artrit, som är autoimmuna sjukdomar där kroppens immunsystem går till angrepp på kroppens egna celler och vävnader”.

Pernilla LagergrenProfessor Pernilla Lagergren vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi tilldelas Anders Jahres pris till yngre medicinska forskare. I prismotiveringen står att hon får priset för sin ”banbrytande forskning på faktorer som påverkar överlevnad och livskvalitet efter canceroperationer”. Prissumman om 400 000 norska kronor delas med dr Kaisa Haglund vid Oslo universitetssjukhus.

Anders Jahres medicinska priser uppmärksammar framgångsrik forskning inom grundläggande och klinisk medicinsk forskning. De delas ut årligen av en kommitté vid Universitetet i Oslo.