Publicerad: 2013-10-16 00:00 | Uppdaterad: 2016-03-22 20:18

Två KI-forskare blir Ragnar Söderbergforskare i medicin 2013

Fredrik Lanner, forskare vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik och Anna Wredenberg vid Institutionen för laboratoriemedicin har valts ut som Ragnar Söderbergforskare i medicin 2013. De får vardera åtta miljoner kronor fördelat på fem år. Utlysningen vänder sig till forskare med nydanande idéer, redan uppvisad vetenskaplig skicklighet och driftiga ambitioner att utveckla medicinsk forskning.

– Det är verkligen roligt att få detta stöd från Ragnar Söderbergs stiftelse, nu kan jag på allvar komma igång med min forskning, säger Fredrik Lanner.

Fredrik Lanners arbete fokuserar på att öka kunskapen kring de molekylära och cellulära mekanismer som styr embryots utveckling under dess första vecka, det vill säga från det att ägget befruktats tills det implanterar i livmoderväggen. Dessa studier kommer inte bara att öka vår grundläggande förståelse av tidig human embryoutveckling och förståelsen av bakomliggande orsaker till tidiga graviditetskomplikationer och missfall utan även att vara av betydelse för embryonala stamceller och regenerativ medicin.

Anna Wredenberg studerar cellernas kraftverk, mitokondrierna, som förutom att producera energi har många andra centrala funktioner i våra celler. Störningar av den mitokondriella funktionen i cellerna medverkar vid många sjukdomar. Anna Wredenberg ska studera de molekylära mekanismerna bakom dessa sjukdomar med det långsiktiga målet att förstå basala mitokondriella sjukdomsmekanismer samt att identifiera möjliga behandlingsstrategier.

– Nu har vi en fantastisk möjlighet att i detalj studera sjukdomsmekanismer på molekylär nivå inom området metabola och mitokondriella sjukdomar, säger Anna Wredenberg.