Publicerad: 2017-10-16 13:35 | Uppdaterad: 2017-10-24 11:25

Två KI-forskare antagna till nytt ledarskapsprogram i global hälsa

Helena Nordenstedt och Tobias Alfvén har antagits till ledarskapsprogrammet SIGHT Fellows av Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT). Programmet vill bidra till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål genom att aktivt utveckla ledare över sektorsgränser.

Helena Nordenstedt och Tobias Alfvén, båda vid institutionen för folkhälsovetenskap, är två av sammanlagt åtta forskare som antagits till ledarskapsprogrammet SIGHT Fellows. I programmet ingår mentorskap av ledande globala hälsoexperter, studiebesök, föreläsningar, delaktighet i SIGHT:s aktiviteter och nätverk samt bidrag till individuell utveckling.

– Vi tror att ledarskapsprogrammet ska stärka dessa ambitiösa personer i deras arbete och även i Sveriges uttalade strävan att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål (SDGs), där fokus på global hälsa är en avgörande faktor för både hållbarhet och större jämlikhet, säger Peter Friberg, föreståndare för SIGHT, i ett pressmeddelande.

SIGHT, som bildades i januari 2017 vid Kungl. Vetenskapsakademien, möjliggjordes bland annat av en donation från Bill och Melinda Gates. Syftet är att utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt främja svensk forskning och utbildning, och erbjuda vetenskapligt underlag för policyarbete inom området global hälsa, med ett särskilt fokus på kvinnor och barn.