Publicerad: 2017-03-28 09:39 | Uppdaterad: 2017-03-28 09:48

Två juniora forskare vid OnkPat får tjänster finansierade av Cancerfonden

Christofer Juhlin har tilldelats Cancerfondens Junior Clinical Investigator Award vilket är finansiering för en halvtidstjänst i sex år. Projektet har titeln ”Utilization of whole-genome sequencing to improve diagnosis, prognostication and treatment of thyroid cancer” och rör genetiska mekanismer för uppkomst av sköldkörtelcancer.

Samtidigt har även Nathaniel Vacanti fått en postdoktortjänst finansierad i tre år. Han arbetar i Janne Lehtiös forskargrupp och projektet har titeln ” Expanding therapeutic cohorts and co-targeting metabolism in mitogen driven tumors”.

Den nationella forskarskolan i klinisk och translationell cancerforskning, NatiOn, får också finansiering via Cancerfonden.

Dokument