Publicerad: 2018-11-05 10:47 | Uppdaterad: 2019-05-13 18:04

Två forskningsprojekt vid MMC får medel från FORTE

Totalt beviljades åtta projekt anslag från FORTE:s utlysning Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2018. Två av dessa bedrivs vid Medical Management Centrum, från institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

De som tilldelas medel vid MMC är:

  • Clas Rehnberg som kommer att studera effekter av digitaliserad vård på vårdutnyttjande, kostnader och fördelning av vårdtjänster.
  • Henna Hasson som studerar relationen mellan styrning och professionell autonomi i samband med beslut att sluta med ineffektiva metoder (så kallad low value care).