Publicerad: 2018-11-14 08:54 | Uppdaterad: 2019-05-22 15:12

Två forskare vid PHS tilldelas 8,4 miljoner av Vetenskapsrådet

Yvonne Forsell och Tobias Alfvén vid institutionen för folkhälsovetenskap beviljas sammanlagt 8,4 miljoner kronor i projektanslag från Vetenskapsrådets utlysning inom medicin och hälsa.

Docent Tobias Alfvén tilldelas totalt 4,8 miljoner kronor för projektet: “Utvärdering av larynxmask jämfört med intubering vid neonatal återupplivning i Vietnam - en randomiserad klinisk fas III studie (NEO-SPIRIT)", för de kommande fyra åren.

Adjungerad professor Yvonne Forsell tilldelas totalt 3,6 miljoner kronor för projektet “Fysisk träning vid psykos”, för de kommande tre åren.