Publicerad: 2014-11-18 10:07 | Uppdaterad: 2014-11-18 10:34

Två får dela på årets Karolinska Stroke Award

Professor Vladimir Hachinski, London, Ontario, och professor Bo Norrving, Lund har tilldelats Karolinska Stroke Award för framstående strokeforskning.

Priset delades ut Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten i anslutning till den pågående konferensen ESO Karolinska Stroke Update i Stockholm. Prissumman på 100 000 kronor delas mellan pristagarna, som båda är tidigare ordföranden i World Stroke Organization.

Bland professor Hachinskis viktigaste upptäckter är nyckelrollen för insulaområdet i hjärnan för plötslig död. Tillsammans med andra forskare har han även hittat länken mellan ischemi-amyloid- inflammation som förenar Alzheimers sjukdom och stroke, vilken öppnar vägen för utvecklingen av nya behandlingar.

Professor Norrvings huvudsakliga forskningsaktiviteter berör stroke epidemiologi, strokesyndrom, småkärlssjuka, ultraljud, neuroimaging, klinisk genetik, kliniska prövningar och organisation av strokevård.

Läs mer om Karolinska Stroke Update.